Business Art

 

Företagskonst

 

Vill du ha konst på kontoret, konferensrummet eller lobbyn? Jag målar konst på dina behov, både när det gäller storlek och färgschema som passar in i din miljö.

 

Utställningar

 

Jag som konstnär är alltid öppen för förslag om utställningar på företag och offentliga platser.

 

 

Business Art

 

Would you like art in the office, conference room or lobby? I paint art on your requirements, both in terms of size and color scheme that fits into your environment.

 

Exhibitions

 

I as an artist is always open to suggestions about exhibitions in businesses and public places.

Contact me

Copyright @ All Rights Reserved